[Video] Doanh nghiệp mong sớm thực thi các chính sách "hồi sức"

Việc Nghị quyết 42 về hỗ trợ người lao động gặp khó khăn cũng vừa được ký ban hành được kỳ vọng sẽ tạo "động lực kép" cho doanh nghiệp sống sót qua dịch.