[Video] Cần giảm, giãn thuế phí để “cứu” doanh nghiệp

Theo Thủ tướng, nếu COVID-19 kéo dài, phải tính đến các yêu cầu khoan thư sức dân, tiếp tục thực hiện chính sách giãn, hoãn, miễn giảm các loại thuế phí cho doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp qua các gói cụ thể, từ tài chính tín dụng đến tài khóa, đã được ban hành, nhưng khó khăn của doanh nghiệp ngày càng lớn khi trải qua các đợt tác động của dịch bệnh. Hiện các doanh nghiệp đang bị bào mòn bởi những tác động tiêu cực của dịch COVID-19, nhưng doanh nghiệp cũng đang gặp phải những khó khăn từ chính sách của một vài ngành nhất định. Điều này đang làm giảm hiệu quả của những nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp.