[Video] Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan

Tại buổi làm việc sáng ngày 25/3 với các Bộ, ngành về quy chế phối hợp nhằm cải cách TTHC trong lĩnh vực hải quan phục vụ cho thông quan và XNK hàng hóa. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: mọi cải cách đều phải nhằm mục đích tạo thuận lợi tối đa cho người dân, DN tự do làm ăn theo pháp luật cũng như tạo môi trường thông thoáng hơn để thu hút đầu tư. Theo báo cáo tại buổi làm việc, thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực giao lưu hàng hóa qua biên giới, trong năm 2014, ngành Hải quan đã bãi bỏ 14 thủ tục hành chính cũng như đơn giản hóa 41 thủ tục hành chính. Dự kiến trong năm nay, ngành Hải quan sẽ phấn đấu thực hiện thời gian xuất nhập khẩu, giao lưu qua biên giới đạt mức tối đa 13 ngày đối với hàng hóa xuất khẩu; 14 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu. Năm 2016, là 10 ngày đối với hàng hóa xuất khẩu và 12 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu.​