[Video] Các nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh tiêu thụ XK nông thủy sản

Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam đã đi được 1/4 chặng đường kế hoạch năm 2015 với những kết quả nhất định. Tuy nhiên, nếu xét riêng về kim ngạch mang lại của từng ngành, có thể thấy những mặt hàng chính đóng góp chủ yếu trong kim ngạch xuất khẩu nông thủy sản đều giảm mạnh so với cùng kỳ của các năm trước. Cụ thể thủy sản giảm tới 14,8%; cà phê giảm 36,7%; gạo giảm 22,9%...