[Video] Cà Mau giải cứu doanh nghiệp thuỷ sản

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 lan rộng trên toàn cầu, kim ngạch xuất khẩu tôm những tháng đầu năm 2020 của tỉnh Cà Mau đã giảm 15 - 20% so với cùng kỳ. kéo theo đó giá tôm nguyên liệu hiện giảm rất sâu khiến nhiều nông hộ không mạnh dạn tái sản xuất, thậm chí treo đầm. Hàng loạt doanh nghiệp thuỷ sản Cà Mau trong tình trạng không còn vốn xoay vòng.