[Video] Bộ Tài chính phản hồi về đề xuất giãn thuế 12 tháng của doanh nghiệp

Nhiều doanh nghiệp cho rằng cần nhiều thời gian hơn để "bật dậy" sau giãn cách xã hội và mong muốn được Chính phủ giãn thuế lên 12 tháng.