[Video] Bộ Tài chính lấy ý kiến dự thảo sửa đổi về thuế xuất, thuế nhập khẩu

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi thuế xuất, thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi để áp dụng từ ngày 01/01/2015. Thuế nhập khẩu các sản phẩm cá đông, đông lạnh trừ phi lê và một số loại thịt khác giảm từ 19% xuống còn 18%...