[Video] Bộ Tài chính chủ trì thanh tra việc thu phụ phí của hãng tàu nước ngoài

Bộ Tài chính sẽ chủ trì việc thanh tra các loại phí, phụ phí mà các hãng tàu biển nước ngoài tại Việt Nam đang thu để đối chiếu thông lệ quốc tế và xử lý theo quy định nếu cần thiết.