Thuế chống bán phá giá cá tra Việt Nam vào Mỹ giảm mạnh

Theo kết quả chính thức đợt rà soát thuế chống bán phá giá lần thứ 15 giai đoạn từ ngày 01/8/2017 - 31/7/2018, Thuế chống bán phá giá cá tra Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ giảm mạnh.