Văn kiện Hiệp định UKVFTA

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA) đã chính thức hoàn tất đàm phán vào ngày 11/12/2020 và ký kết vào tối 29/12/2020. Hiệp định được đàm phán và hoàn tất dựa trên nền tảng các cam kết đã đồng thuận trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA), có bổ sung thêm một số điều chỉnh phù hợp với quan hệ thương mại song phương giữa Việt Nam và UK.

Theo đó, Hiệp định gồm 9 điều khoản; 01 Phụ lục sửa đổi một số điều của lời văn EVFTA; 01 thư song phương trao đổi giữa Việt Nam và UK; 01 Nghị định thư về quy tắc xuất xứ và các Bản Chú giải. 

Hiệp định đã có hiệu lực tạm thời từ 23h tối 31/12/2020 (tức 6h sáng ngày 01/01/2021 theo giờ Việt Nam), và chính thức có hiệu lực từ 01/05/2021.

Dưới đây là nội dung chi tiết của Hiệp định.

Toàn văn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA) (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Nội dung Hiệp định (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Phụ lục sửa đổi một số điều của lời văn EVFTA (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Phụ lục I: Thư song phương (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Nghị định thư 1: Quy định hàng hóa có xuất xứ và Phương thức hợp tác quản lý nhà nước về xuất xứ hàng hóa (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Phụ lục I đính kèm Nghị định thư 1: Định nghĩa và chú giải cho Danh mục Công đoạn gia công chế biến (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Phụ lục II đính kèm Nghị định thư 1: Danh mục công đoạn gia công hoặc chế biến (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Phụ lục III đính kèm Nghị định thư 1: Nguyên liệu theo Quy định tại Khoản 6, Điều 3 (Cộng gộp xuất xứ) (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Phụ lục IV đính kèm Nghị định thư 1: Sản phẩm theo Quy định tại Khoản 6, Điều 3 (Cộng gộp xuất xứ) (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Phụ lục V đính kèm Nghị định thư 1: Sản phẩm theo Quy định tại Khoản 11, Điều 3 (Cộng gộp xuất xứ) (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Phụ lục VI đính kèm Nghị định thư 1: Mẫu lời văn tự khai báo xuất xứ của nhà xuất khẩu (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Phụ lục VII đính kèm Nghị định thư 1: Mẫu giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Phụ lục VIII đính kèm Nghị định thư 1: Chú giải (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Tuyên bố chung liên quan đến cách tiếp cận ba bên đối với quy tắc xuất xứ hàng hóa (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Bản Chú giải về cách Vương quốc Anh diễn giải các dẫn chiếu đến luật của EU trong các Hiệp định Thương mại Tích hợp (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Bản Chú giải về "Những sửa đổi phù hợp" (Mutatis Mutandis) (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Nguyễn Hà

Tin cùng chuyên mục