Mozambique thiệt hại 70 triệu USD mỗi năm do đánh bắt bất hợp pháp

(vasep.com.vn) Mozambique thiệt hại khoảng 70 triệu USD mỗi năm do đánh bắt bất hợp pháp.

Chú thích ảnh

Bà Maria Pinto, Thư ký thường trực của Bộ Thông tin Mozambique, nhấn mạnh vai trò của nghề cá trong cuộc sống người dân, đặc biệt là thông qua đánh bắt thủ công và đóng góp của nó cho nền kinh tế quốc gia.

Tại Mozambique, sự đóng góp của tiểu ngành này chiếm 98% tổng sản lượng thủy sản quốc gia. Khu vực của chúng tôi đã được công nhận là nguồn tạo việc làm và thu nhập mạnh mẽ, kích thích sự phát triển của các ngành công nghiệp phụ trợ khác nhau. Hơn nữa, ngành đánh bắt còn là nguồn sinh kế cho phần lớn người dân.

Đồng thời thừa nhận những khía cạnh tích cực, bà Pinto nhấn mạnh thách thức đang diễn ra trong việc sử dụng tài nguyên biển một cách có trách nhiệm và bảo vệ đa dạng sinh học cho các thế hệ tương lai.

Bà cũng chỉ ra rằng ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia vào chuỗi sản xuất, đặc biệt là trong các hoạt động tiếp thị và chế biến cá.

Nguyễn Hà
Chuyên gia thị trường Cá ngừ
Email: vanha@vasep.com.vn
Điện thoại 024. 37715055 - ext. 216

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục