Các cơ quan LHQ đoàn kết chống lại hoạt động đánh bắt IUU

(vasep.com.vn) Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO), Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đang tăng cường phối hợp để giải quyết vấn đề đánh bắt bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Chú thích ảnh

Đánh bắt IUU là một thách thức phổ biến bao gồm một loạt các hoạt động đánh bắt mang tính hủy diệt, xảy ra cả ở vùng biển khơi và trong lãnh hải quốc gia. Hoạt động này được xác định là một trong những mối đe dọa chính đối với việc bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn lợi hải sản trên thế giới.

Để thảo luận về vấn đề này, Nhóm làm việc đặc biệt chung của FAO/ILO/IMO về đánh bắt IUU và các vấn đề liên quan đã họp phiên họp thứ 5 tại Geneva, Thụy Sĩ từ ngày 8 – 12/01/2024. Khoảng 200 người tham gia từ nhiều quốc gia thành viên khác nhau và các tổ chức quốc tế đã tham gia sự kiện này.

Do Ghana chủ trì, các đại biểu đã thông qua hơn 50 khuyến nghị để các cơ quan/cơ quan quản lý của IMO, FAO và ILO xem xét. Những khuyến nghị này bao gồm hợp tác liên ngành ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế; các quy trình và biện pháp quốc tế nhằm chống khai thác IUU; an toàn và điều kiện làm việc trong ngành thủy sản; bảo vệ môi trường biển; và các công cụ hoạt động để giải quyết vấn đề đánh bắt IUU.

Là một phần của các khuyến nghị, Nhóm làm việc đặc biệt kêu gọi các Thành viên chưa tham gia các văn bản pháp lý quan trọng như Thỏa thuận Cape Town 2012 của IMO để tăng cường an toàn đánh bắt hải sản, Công ước quốc tế về Tiêu chuẩn đào tạo, chứng nhận và giám sát cho nhân viên tàu cá (STCW-F), Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu (MARPOL) và Công ước quốc tế Nairobi về loại bỏ xác tàu đắm, cũng như Hiệp định của FAO về các biện pháp của quốc gia có cảng (PSMA) và Công việc đánh bắt của ILO Công ước (C.188).

Nhóm cũng kêu gọi FAO, ILO và IMO thúc đẩy, tạo điều kiện và hỗ trợ các sáng kiến liên quan đến kế hoạch của cơ chế Kiểm soát của Quốc gia có cảng (PSC) nhằm khởi xướng hoặc tăng cường kiểm tra tàu đánh cá và áp dụng chính sách kiểm tra tàu đánh cá, trong đặc biệt thông qua các dự án hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực có liên quan.

Về vấn đề này, Nhóm đã khuyến khích phát triển các sáng kiến ở các khu vực khác tương tự như dự án thí điểm liên quan đến Bản ghi nhớ Ấn Độ Dương về kiểm soát của Nhà nước có cảng (IOMoU) và Ủy ban Cá ngừ Ấn Độ Dương (IOTC). Điều này nhằm cải thiện sự phối hợp và hiệu quả của việc thực hiện các công cụ kiểm tra tàu cá tương ứng (bao gồm PSMA, CTA và C.188).

Nhóm đưa ra các đề xuất thiết thực như xây dựng các tài liệu hướng dẫn về các công cụ quốc tế để sử dụng ở cấp quốc gia, xây dựng chiến lược thực hiện quản lý ngư cụ bị bỏ rơi, thất lạc, vứt bỏ (ALDFG) và tổ chức cuộc họp chuyên gia giữa kỳ để cải thiện báo cáo số liệu tai nạn cho tàu cá.

Các khuyến nghị sẽ được đệ trình lên Tiểu ban về Thực hiện các Công cụ của IMO (III) tại phiên họp thứ 10 vào tháng 7/2024 cũng như các cơ quan chủ quản của FAO và ILO.

Công việc của Nhóm làm việc chung được xây dựng dựa trên mối quan hệ đối tác đang diễn ra giữa ba cơ quan trong lĩnh vực đánh cá, phù hợp với nhiệm vụ của mỗi tổ chức: IMO về an toàn và an ninh hàng hải và bảo vệ môi trường biển; FAO cho nghề cá nói chung; và ILO về tiêu chuẩn lao động trong ngành đánh cá.

Nguyễn Hà
Chuyên gia thị trường Cá ngừ
Email: vanha@vasep.com.vn
Điện thoại 024. 37715055 - ext. 216

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục