Argentina cùng các quốc gia ven biển Thái Bình Dương chống khai thác IUU

(vasep.com.vn) Truyền thông Argentina cho biết: OPRA - Tổ chức Bảo vệ Tài nguyên Thủy sản ở Nam Thái Bình Dương đã ký một thỏa thuận hợp tác với đối tác Thái Bình Dương của họ là Calamasur - Ủy ban Quản lý Bền vững mực ống khổng lồ tại Nam Thái Bình Dương.

Bản ghi nhớ giữa hai tổ chức từ các nước: Argentina, Chile, Ecuador, Mexico và Peru và cam kết chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), trong đó đề cập đến các loài di cư và lưỡng cư.

Thông qua OPRAS, Argentina đã ký một thỏa thuận tương tự với Tây Ban Nha và Brazil với mục đích tạo ra một khuôn khổ đầy đủ và hợp tác cam kết cho ngành thủy sản.

Đối với mực và nhuyễn thể chân đầu, cả hai tổ chức đều quyết tâm thực hiện các biện pháp bảo tồn và khai thác phù hợp trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) tương ứng của họ với các biện pháp quản lý 201 dặm phía ngoài khu vực EEZ, nơi không có quy tắc và quy định.

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục