VASEP phát hành tờ rơi tuyên truyền ngư dân thực hiện tốt Luật Thủy sản 2017, khắc phục Thẻ vàng IUU.

Thực hiện kế hoạch hành động Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), khắc phục Thẻ vàng IUU của Ủy ban Châu Âu đối với Việt Nam và hướng tới xây dựng Nghề cá bền vững, Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và PTNT) và Hiệp hội Chế biến và XK Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã triển khai hoạt động đồng hành, tuyên truyền cho ngư dân dưới hình thức tờ rơi tuyên truyền để ngư dân thực hiện tốt Luật Thủy sản 2017, khắc phục Thẻ vàng IUU.

 

Chia sẻ:


Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục