Trưởng ban

Bà Nguyễn Thị Thu Sắc

Chủ tịch VASEP, Chủ tịch Ủy ban Hải sản VASEP, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hải Nam (HAI NAM Co.,Ltd) Sản phẩm chính: Cá ngừ, cá khô, cá biển, rong biển

Các thành viên

Bà Tô Tuệ Lang

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Bình Thuận (THAIMEX) Sản phẩm chính: Mực, sushi, sò điệp, cá khô, tôm, thủy sản phối trộn

Ông Võ Quang Vinh

Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm CJ Cầu Tre Sản phẩm chính: Thực phẩm chế biến

Bà Phan Thị Minh Tuệ

Giám đốc Công ty TNHH Phú Thạnh (PHU THANH CO.,LTD) Sản phẩm chính: Cá biển, mực, bạch tuộc, tôm sắt

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Giám đốc Công ty TNHH Tín Thịnh (TITHICO) Sản phẩm chính: Cá ngừ, cá biển, mực, bạch tuộc

Ông Nguyễn Xuân Nam

Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Hải Vương (HAVUCO) Sản phẩm chính: Cá ngừ

Ông Ngô Viết Hoài

Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến XNK Thủy sản Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BASEAFOOD) Sản phẩm chính: Cá ngừ, mực, bạch tuộc, cá biển

Ông Mai Minh Vương

Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy Hải sản Sài Gòn (APT) Sản phẩm chính: Thủy sản khô, thủy sản đóng hộp, cá biển, mực, bạch tuộc

Ông Nguyễn Phạm Thanh

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Highland Dragon (HDE) Sản phẩm chính: Cá biển, cá ngừ

Bà Cao Thị Kim Lan

Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Định (BIDIFISCO) Sản phẩm chính: Cá ngừ, cá biển