VASEP Highlight - T9/2022: Xuất khẩu tôm đạt hơn 3 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2022