VASEP Highlight - T5/2023: Giá tôm nguyên liệu giảm, xuất khẩu chưa khả quan hơn