VASEP Highlight - T9/2023: Xuất khẩu tôm sang Mỹ và Trung Quốc tiếp đà tăng trưởng trong tháng 8