[Video] Cá tra Việt tìm đường vượt dịch COVID-19

Trong hai tháng đầu năm nay, cá tra là nhóm hàng có mức tăng trưởng âm sâu nhất trong cơ cấu thủy sản xuất khẩu, giảm hơn 32% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên hiện tại thị trường đang có những dấu hiệu tích cực trở lại.