Sửa đổi quy định về an toàn thực phẩm

Chiều ngày 08/9/2017, tại Hà Nội, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc đối thoại giữa 10 Hiệp hội ngành hàng và các bộ liên quan nhằm tháo gỡ những kiến nghị sửa đổi một số quy định trong quản lý ATVSTP. Trong đó, vấn đề gây bức xúc liên quan đến thủ tục cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP tại nghị định 38 và thông tư 19 của Bộ Y tế.