[Video] Sẽ giảm trên 90% các thủ tục kiểm tra an toàn thực phẩm

Lần đầu tiên các DN sẽ được tự công bố chất lượng sản phẩm. 95% các sản phẩm nhập về sẽ không phải kiểm tra an toàn thực phẩm. Đây là những điểm mới trong Dự thảo Nghị định về an toàn thực phẩm được nhiều DN đánh giá là “cuộc cách mạng” trong lĩnh vực này.