Về các yêu cầu vệ sinh-thú y đối với các kho bảo quản tạm thời và kho ngoại quan (bản dịch Tiếng Việt 16/6/2010)

Ngày 11/1/2010, Cục Kiểm dịch Động Thực vật - Bộ Nông nghiệp Liên bang Nga đã ban hành Quy định về Về các yêu cầu vệ sinh-thú y đối với các kho bảo quản tạm thời và kho ngoại quan,

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục