Quy định mới của Liên bang Nga về các yêu cầu an toàn vệ sinh và giá trị dinh dưỡng của thực phẩm

Ngày 27/12/2010, Chánh thanh tra Y tế nhà nước Liên bang Nga đã ban hành Quyết định số 177 về việc thông qua Tiêu chuẩn SanPiN 2.3.2.2804-10 bổ sung và thay đổi số 22 đối với Tiêu chuẩn SanPiN 2.3.2.1078-01 “Các yêu cầu vệ sinh về an toàn và giá trị dinh dưỡng của thực phẩm”, trong đó có nội dung sửa đổi qui định về tỉ lệ mạ băng đối với cá, động vật giáp xác và động vật thân mềm và dư lượng một số thuốc thú y cấm và hạn chế sử dụng trong động vật và sản phẩm động vật

Tiêu chuẩn SanPiN 2.3.2.2804-10

- Sửa đổi Mục 3.42 của Tiêu chuẩn SanPiN 2.3.2.1078-01:

3.42. Khi chế biến cá philê có sử dụng phụ gia thực phẩm, hàm lượng nước trong cá philê sau khi loại bỏ lớp mạ băng không vượt quá 86% khối lượng cá philê.

Khối lượng mạ băng của các sản phẩm từ cá không được vượt quá 5% khối lượng tịnh, khối lượng mạ băng từ động vật giáp xác – không vượt quá 7% và khối lượng mạ băng đôi với các động vật thân mềm – không vượt quá 8%.

- Sửa đổi, bổ sung về mức dư lượng thuốc thú y cấm và hạn chế sử dụng trong thực phẩm có nguồn gốc động vật.

Bản tiếng Nga và bản dịch tiếng Việt không chính thức.

 

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục