Mức giới hạn dư lượng tối đa cho phép về hóa chất trong thủy sản (MRLs)

  1. 2002.225 về dư lượng nhuyễn thể. Tải tại đây

  2. EC 37-2010 - Dư lượng hoạt chất thuốc và kháng sinh. Tải tại đây

  3. Quyết định 2003-181-EC về MRPL của CAP và NF. Tải tại đây

  4. Reg 2377 90 . Tải tại đây

Ngọc Thủy

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục