Văn bản Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á Âu

Ngày 29/5, tại Kazakhstan, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng Thủ tướng các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu, bao gồm Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan và Kyrgyzstan, đã ký chính thức Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu.

Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có văn bản thông báo việc hai bên đã hoàn tất thủ tục phê chuẩn và FTA giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu chính thức có hiệu lực từ ngày 5/10/2016

Sau khi có hiệu lực , hai bên sẽ thành lập Ủy ban hỗn hợp, Ủy ban về Thương mại hàng hóa, Tiểu ban về quy tắc xuất xứ để phối hợp triển khai hiệu quả, đồng thời giám sát việc thực thi hiệp định. 

Dưới đây là toàn văn Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á Âu:

 Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt)

·        Phần Mở đầu (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt) 

·        Chương 1 - Các Điều khoản chung (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt) 

·        Chương 2 - Thương mại hàng hóa  (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt) 

·        Chương 3 - Phòng vệ thương mại (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt) 

·        Chương 4 - Quy tắc xuất xứ (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt) 

·        Chương 5 - Quản lý hải quan và Tạo thuận lợi thương mại (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt) 

·        Chương 6 - Hàng rào kỹ thuật đối với thương mại (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt) 

·        Chương 7 - Các biện pháp an toàn thực phẩm và Kiểm dịch động thực vật (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt) 

·        Chương 8 - Thương mại dịch vụ, Đầu tư và Di chuyển thể nhân (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt) 

·     Chương 8 bis - Doanh nghiệp sở hữu nhà nước, Doanh nghiệp nhà nước nắm quyền chi phối và Doanh nghiệp có đặc quyền (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt) 

·         Chương 9 - Sở hữu trí tuệ (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt) 

·         Chương 10 - Mua sắm Chính phủ (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt) 

·         Chương 11 - Cạnh tranh  (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt) 

·         Chương 12 - Phát triển bền vững (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt) 

·         Chương 13 - Công nghệ điện tử trong thương mại (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt) 

·         Chương 14 - Giải quyết tranh chấp (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt) 

·         Chương 15 - Các điều khoản cuối cùng (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt) 

 - Phụ lục 1a - Biểu cam kết thuế quan - Chú giải chung  (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt)

 - Phụ lục 1b - Biểu cam kết của Liên minh Kinh tế Á-Âu (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt)

 - Phụ lục 1c - Ghi chú về hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng gạo nhập khẩu vào LMKT Á-Âu (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt)

 - Phụ lục 1d - Biểu cam kết của Việt Nam (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt)

 - Phụ lục 1e - Ghi chú về hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng trứng gia cầm vào Việt Nam (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt)

 - Phụ lục 1f - Ghi chú về hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng lá thuốc lá chưa chế biến và phế liệu thuốc lá vào Việt Nam (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt)

 - Phụ lục 2a - Ngưỡng áp dụng của Biện pháp phòng vệ theo ngưỡng - Chú giải chung (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt)

 - Phụ lục 2b - Ngưỡng áp dụng của biện pháp phòng vệ theo ngưỡng - Cam kết cụ thể  (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt)

 - Phụ lục 3a - Quy tắc cụ thể mặt hàng - Chú giải chung  (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt)

 - Phụ lục 3b - Quy tắc cụ thể mặt hàng - Cam kết cụ thể  (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt)

 - Phụ lục 4 - Danh sách các quốc đảo (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt)

 - Phụ lục 5 - Mẫu C/O và Hướng dẫn (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt)

·         Nghị định thư giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ LB Nga về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ  Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam  (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt)

·         Nghị định thư giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Belarus về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (bản tiếng Anh) (bản tiếng Việt)

 

Tin cùng chuyên mục