Nghị định 150/2017/NĐ-CP: Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện FTA giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu giai đoạn 2018 – 2022

Ngày 26/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 150/2017/NĐ-CP về biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á – Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018 – 2022

Theo đó, hàng hóa NK được áp dụng thuế suất VN-EAEU FTA phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Thuộc Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định này.

- Được NK vào Việt Nam từ các nước là thành viên của Hiệp định VN-EAEU FTA.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

Download Nghị định 150/2017/NĐ-CP tại đây

Tin cùng chuyên mục