Đức hỗ trợ FiTI tăng cường minh bạch trong quản lý nghề cá toàn cầu

(vasep.com.vn) Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế của Chính phủ Đức, BMZ và Sáng kiến Minh bạch Nghề cá (FiTI) sẽ hợp tác trong dự án Nghề cá biển bền vững thông qua tính minh bạch và sự tham gia của các bên liên quan. Dự án có khung thời gian 5 năm (2024 – 2028) và với kinh phí được tài trợ lên tới 4 triệu euro.

Chú thích ảnh

Theo FiTi, đầu tư quá mức cho ngành đánh bắt, trợ cấp nghề cá có hại hay bỏ qua lời khuyên khoa học về giới hạn đánh bắt hay các hoạt động đánh bắt bất hợp pháp đều gây hại đến nguồn lợi thuỷ sản. Trước tình hình này, quản lý tài nguyên biển bền vững là nhu cầu cấp thiết.

Trong những năm gần đây, tầm quan trọng của tính minh bạch trong việc quản lý nghề cá ngày càng tăng. FiTI cung cấp một khuôn khổ đã được chứng minh và công nhận trên toàn thế giới để nâng cao tính minh bạch trong nghề cá biển. Mục tiêu của dự án này là tăng cường tính sẵn có và độ tin cậy của thông tin quản lý nghề cá ở mười quốc gia chưa thực hiện FiTI cho đến nay, tập trung vào các quốc gia thành viên của Tổ chức Các quốc gia Châu Phi, Caribe và Thái Bình Dương (OACPS), để hỗ trợ các quốc gia hiện đang triển khai FiTI ở Châu Phi và Châu Mỹ Latinh  tuân thủ Tiêu chuẩn FiTI và tăng cường mối liên kết giữa tính minh bạch và sự tham gia bằng cách cho phép các bên liên quan hiểu và xem xét kỹ lưỡng thông tin của chính phủ và bằng cách xác định các cơ chế và cơ hội quản trị có sự tham gia.

Dự án cũng nhấn mạnh sự hợp tác trong việc đạt được nghề cá bền vững. Sự tham gia của các bên liên quan khác nhau với những quan điểm, kỳ vọng khác nhau và quan trọng nhất là mối quan tâm vốn có đối với việc cải tiến là điều kiện tiên quyết để nâng cao độ tin cậy (và cuối cùng là tính hợp pháp) của thông tin. Sự hợp tác thực sự như vậy giữa các bên liên quan từ chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội dân sự có tiềm năng xây dựng niềm tin, thúc đẩy quyền sở hữu và khởi đầu những thay đổi mang tính hệ thống sâu rộng.

Dự án cũng nhấn mạnh sự tham gia tập thể của tất cả những người có lợi ích trong việc đạt được nghề cá bền vững. Sự tham gia của các bên liên quan khác nhau với những quan điểm, kỳ vọng khác nhau và quan trọng nhất là mối quan tâm vốn có đối với việc cải tiến là điều kiện tiên quyết để nâng cao độ tin cậy (và cuối cùng là tính hợp pháp) của thông tin. Sự hợp tác thực sự như vậy giữa các bên liên quan từ chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội dân sự có tiềm năng xây dựng niềm tin, thúc đẩy quyền sở hữu và khởi đầu những thay đổi mang tính hệ thống sâu rộng. Ngoài ra, dự án cũng là cơ hội để FiTI giới thiệu một số cải tiến, chẳng hạn như gói “FiTI Starter” dành cho các quốc gia mới cam kết cũng như chương trình quản trị có sự tham gia và dịch vụ phân tích nghề cá mới.

Thùy Linh

Chia sẻ:


Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục