Tags:

FIP

(vasep.com.vn) Liên minh Thủy sản Toàn cầu (GSA) và FishChoice đã triển khai một dự án hợp tác nhằm giải quyết các vấn đề về trách nhiệm giải trình trong các dự án cải thiện nghề cá.

C.P. Việt Nam là một doanh nghiệp có lĩnh vực hoạt động liên quan đến thủy sản. Nhận thấy tầm quan trọng của việc phát triển nghề cá bền vững trong chuỗi cung ứng, công ty đã cùng tham gia với các đối tác, hợp tác trong dự án Kế hoạch cải thiện nghề cá (FIP) tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Việt Nam.