Ngườii nuôi cá tra và doanh nghiệp gặp khó với Quy định mới

Nghị định 36/2014/NĐ-CP của Chính phủ về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra Việt Nam vừa được ban hành yêu cầu kiểm soát chất lượng cá tra từ người nuôi đến đầu ra tại các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu theo quy chuẩn mới. Cả cộng đồng người nuôi và doanh nghiệp đều ủng hộ Nghị định. Tuy nhiên thời hạn có hiệu lực từ ngày 20/6/2014 tới đây quá nhanh để có thể đáp ứng được các yêu cầu của Nghị định khiến cho nhiều doanh nghiệp lúng túng, ngưng thu mua cá dẫn đến giá cá giảm, nông dân bị thiệt hại...