Lùi 1 năm thực hiện quy định với cá Tra XK về hàm lượng nước và tỷ lệ mạ băng

(vasep.com.vn) Ngày 30/12/2014, tại phiên họp Chính phủ tháng 12, Bộ trưởng Bộ NN và PTNT Cao Đức Phát đã báo cáo Chính phủ và được Chính phủ chấp thuận lùi thời gian thực hiện quy định đối với sản phẩm cá tra philê XK đảm bảo hàm lượng nước tối đa không được vượt quá 83% so với khối lượng tịnh và tỷ lệ nước mạ băng trên trọng lượng tổng phải phù hợp với quy định của nước nhập khẩu, các trường hợp khác tỷ lệ mạ băng không được vượt quá 10% đến hết ngày 31/12/2015, tức lùi 01 năm so với quy định. Đây là trả lời trực tuyến của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT Cao Đức Phát tại phiên giải trình với Ủy ban Kinh tế Quốc hội sáng nay, ngày 31/12/2014. Theo ông Phát, quy định trên tại Nghị định số 36/2014/NĐ-CP nhằm nâng cao uy tín và chất lượng sản phẩm cá Tra XK. Tuy nhiên, xét thấy quy định trên gây khó khăn tới cả người nuôi và DN XK cá Tra trong việc tìm kiếm khách hàng và chuyển đổi cơ cấu SX nên Bộ NN và PTNT đề nghị Chính phủ lùi thực hiện 01 năm so với quy định.