[Video] Xuất khẩu cá tra sang Mỹ vượt thị trường Trung Quốc

Đầu năm 2020, xuất khẩu cá tra sang Mỹ đã vượt thị trường Trung Quốc, đua Mỹ trở lại là thị trường lớn nhất của cá tra Việt Nam, với 17,8% thị phần.