[Video] VASEP tái kiến nghị bỏ đăng ký hợp đồng XK cá tra

Cho rằng việc đăng ký hợp đồng xuất khẩu cá tra là thủ tục không cần thiết, gây phiền hà cho doanh nghiệp, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản (VASEP) mới đây tái đề nghị bỏ thủ tục này tại Hội nghị góp ý sửa đổi nghị định cá tra.