[Video] Hội thảo "Trao đổi kết quả nghiên cứu của chuyên gia EU về chính sách trong sản xuất và xuất khẩu cá Tra”

Tại hội thảo có 4 vấn đề chính được bàn luận trong sản xuất và xuất khẩu cá tra nhằm phù hợp với luật lệ quốc tế. Hiện thủ tục đăng ký xuất khẩu cá tra đang trở thành thủ tục hành chính gây khó khăn cho DN, người nuôi cá tra. Dễ tạo thành cơ chế “xin-cho” trong thực hiện. Thủ tục này không giúp đảm bảo quản lý được sản lượng cung cầu, giá thu mua cá tra... theo mục đích ban đầu của NĐ 36. Theo các chuyên gia, nên bỏ thủ tục trên và sử dụng một cơ chế quản lý đầu vào duy nhất tại vùng nuôi thông qua các cơ quan quản lý địa phương để giảm thủ tục và phù hợp với NĐ 36...