Giá thủy sản tại Khánh Hòa từ 22/2 – 29/2/2024

BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU TẠI KHÁNH HÒA, từ 22/2 – 29/2/2024

Mặt hàng

Quy cách

Giá

(1.000 đ/kg)

Mặt hàng

Quy cách

Giá

(1.000 đ/kg)

Ghẹ

100-130g/con

360-370

Tôm hùm bông sống

≥ 1kg/con

1.650

90-100g/con

340-350

0,7-1kg/con

1.600

60-90g/con

250-260

Cá dấm trắng

0,5kg/con

145-155

50-60g/con

160-180

Cá cơm săn tươi

7-8 cm

14-15

Mực nang

≥ 500

260-270

Cá cơm trắng

Tươi

13-14

300-500g/con

240-250

Cá sơn la

0,5kg/con

150-160

200-300g/con

220-230

Cá sơn đỏ

0,8kg/con

160-180

Mực lá

≥ 500g/con

360-380

Cá sơn thóc

150/200gr/con

60-70

Mực ống

10 -14cm/con

150-160

Cá nục

12-15con/kg

50-60

14-

180-200

Cá hố

≥ 0,5kg/con

160-180

≥ 20cm/con

200-220

Mực ống khô

≥ 20cm

800

Cá Thu

≥ 2kg

140-150

15-20cm

650-750

1,5-2kg

130-140

Mực lá khô

≥ 20 cm

900

1- < 1,5kg-con

110-120

Cá hồng đỏ

≥ 0,8 kg

160-180

Cá mó

≥ 0,5

150-160

Cá hồng rốc

≥ 1kg

170-180

Cá đổng quéo

≥ 0,5kg/con

130-140

Cá chẽm

0,8 - ≥ 1,6kg

170-180

Cá đổng tía

≥ 0,5kg

130-140

Cá mú cọp (sống)

0,8kg/con

220-240

Cá ngừ sọc dưa

≥ 1kg

30-35

Cá mú đen (sống)

0,8-1,3kg/con

200-220

Cá ngừ vây vàng

≥ 8kg/con

75-78

Cá mú chấm

1,5kg/con

160-170

Cá ngừ mắt to

≥ 8k/con

80-85

Cá mú tạp

3kg/con

150-160

Cá cờ kiếm

≥ 10kg/con

68-72

Tôm sú

40 con/kg

380-400

Cá cờ gòn

≥ 10kg/con

73-78

Tôm chân trắng

60-80con/kg

160-180

Cá ngừ đại dương

loại I (≥ 50kg/con )

mua sô

130-140

 

Tôm sú giống

P15

60đ-70đ

Cá ngừ đại dương

(≥ 30kg/con )

115-120

Tôm chân trắng

P12

40đ-50đ

Cá bớp

7kg/con

280-300