Giá thủy sản tại Khánh Hòa từ 17/5 – 23/5/2024

BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU TẠI KHÁNH HÒA, từ 17/5 – 23/5/2024

Mặt hàng

Quy cách

Giá

(1.000 đ/kg)

Mặt hàng

Quy cách

Giá

(1.000 đ/kg)

Ghẹ

100-130g/con

350-360

Tôm hùm bông sống

≥ 1kg/con

1.650

90-100g/con

300-320

0,7-1kg/con

1.600

60-90g/con

240-250

Cá dấm trắng

0,5kg/con

130-140

50-60g/con

140-160

Cá cơm săn tươi

7-8 cm

15-16

Mực nang

≥ 500

260-270

Cá cơm trắng

Tươi

14-15

300-500g/con

230-250

Cá sơn la

0,5kg/con

140-150

200-300g/con

210-220

Cá sơn đỏ

0,8kg/con

160-180

Mực lá

≥ 500g/con

300-320

Cá sơn thóc

150/200gr/con

50-60

Mực ống

10 -14cm/con

130-140

Cá nục

12-15con/kg

45-55

14-< 20 cm

190-200

Cá hố

≥ 0,5kg/con

120-140

≥ 20cm/con

210-220

Mực ống khô

≥ 20cm

900

Cá Thu

≥ 2kg

130-140

15-20cm

700-800

1,5-2kg

120-130

Mực lá khô

≥ 20 cm

1.200

1- < 1,5kg-con

105-110

Cá hồng đỏ

≥ 0,8 kg

160-180

Cá mó

≥ 0,5

150-160

Cá hồng rốc

≥ 1kg

170-180

Cá đổng quéo

≥ 0,5kg/con

135-150

Cá chẽm

0,8 - ≥ 1,6kg

160-180

Cá đổng tía

≥ 0,5kg

130-145

Cá mú cọp (sống)

0,8kg/con

220-240

Cá ngừ sọc dưa

≥ 1kg

25-30

Cá mú đen (sống)

0,8-1,3kg/con

180-220

Cá ngừ vây vàng

≥ 8kg/con

66-72

Cá mú chấm

1,5kg/con

150-160

Cá ngừ mắt to

≥ 8k/con

72-78

Cá mú tạp

3kg/con

140-150

Cá cờ kiếm

≥ 10kg/con

62-65

Cá bớp

7kg/con

250-280

Cá cờ gòn

≥ 10kg/con

70-74

Tôm sú

40 con/kg

380-420

Cá ngừ đại dương

loại I (≥ 50kg/con)

mua sô

130-140

Tôm chân trắng

60-80con/kg

160-180

Tôm sú giống

P15

70đ-80đ

Cá ngừ đại dương

(≥ 30kg/con)

110-120

Tôm chân trắng

P12

50đ-60đ