Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 29/7 – 4/8/2022

GIÁ MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN TẠI ĐỒNG THÁP, từ 29/7 4/8/2022

Tên mặt hàng

Cỡ

Giá

Cá tra thịt trắng

0,7 - 0,8 kg/con

27.000 - 28.000đ/Kg

Cá điêu hồng

>300g – 1000g

38.000 - 39.000đ/Kg

Cá lóc nuôi

1 - 1,2 kg/con

36.000 - 38.000đ/Kg

Sặc rằn

8 con/Kg

31.000 - 35.000 đ/Kg

Cá thát lát

>0,5kg

70.000 - 72.000 đ/Kg

Cá rô đầu vuông

4 - 5 con/Kg

33.000 - 35.000đ/Kg

Ếch

3 – 5 con/Kg

42.000 - 45.000 đ/Kg

Lươn

 

140.000 -150.000

Tôm càng xanh

15 – 25 con/kg

180.000 - 200.000 đ/Kg

Tôm chân trắng

100 con/kg

94.000 - 97.000 đ/Kg

Một số loại giống

Cỡ

Giá

Cá điêu hồng

Giống (cỡ 35 con/Kg)

28.000 - 29.000 đ/kg

Cá lóc

cỡ 1.200 con/Kg

-

Tôm càng xanh

Tôm postlarva

(cỡ 80.000 – 90.000 con/Kg)

-

Tôm toàn đực

(cỡ 100.000 con/Kg)

160 -180 đ/con

Cá tra

bột

1,6 - 2,0 đồng/con

giống (cỡ 50 - 60 con/Kg)

-

giống (cỡ 28 - 35 con/Kg)

27.000 - 28.000 đ/kg

giống (cỡ 85 - 100 con/Kg)

-

Ếch

cỡ 120 -140 con/Kg

400 - 450 đ/con