Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 24/11 – 30/11/2023

GIÁ MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN TẠI ĐỒNG THÁP, từ 24/11 – 30/11/2023

Tên mặt hàng

Cỡ

Giá

Cá tra thịt trắng

0,7 - 0,8 kg/con

25.700 - 26.000đ/Kg

Cá điêu hồng

>300g – 1000g

33.000 - 35.000đ/Kg

Cá lóc nuôi

1 - 1,2 kg/con

29.000 - 33.000đ/Kg

Sặc rằn

5 con/Kg

45.000 - 50.000 đ/Kg

Cá thát lát

>0,5kg

80.000 - 83.000 đ/Kg

Cá rô đầu vuông

4 - 5 con/Kg

34.000 - 35.000đ/Kg

Ếch

3 – 5 con/Kg

42.000 - 44.000 đ/Kg

Lươn

 

75.000 -80.000đ/kg

Tôm càng xanh

15 – 25 con/kg

190.000 - 210.000 đ/Kg

Tôm chân trắng

100 con/kg

70.000 - 75.000 đ/Kg

Một số loại giống

Cỡ

Giá

Cá điêu hồng

Giống (cỡ 35 con/Kg)

27.000 - 30.000 đ/kg

Cá lóc

cỡ 1.200 con/Kg

-

Tôm càng xanh

Tôm postlarva

(cỡ 80.000 – 90.000 con/Kg)

-

Tôm toàn đực

(cỡ 100.000 con/Kg)

80 -90 đ/con

Cá tra

bột

1,0 - 1,5 đồng/con

giống (cỡ 50 - 60 con/Kg)

-

giống (cỡ 28 - 35 con/Kg)

26.000 - 27.000 đ/kg

giống (cỡ 85 - 100 con/Kg)

-

Ếch

cỡ 500 con/Kg

400 - 500 đ/con