Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 17/3 – 23/3/2023

GIÁ MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN TẠI ĐỒNG THÁP, từ 17/3 – 23/3/2023

Tên mặt hàng

Cỡ

Giá

Cá tra thịt trắng

0,7 - 0,8 kg/con

30.000 - 31.000đ/Kg

Cá điêu hồng

>300g – 1000g

42.000 - 43.000đ/Kg

Cá lóc nuôi

1 - 1,2 kg/con

45.000 - 48.000đ/Kg

Sặc rằn

5 con/Kg

62.000 - 65.000 đ/Kg

Cá thát lát

>0,5kg

90.000 - 95.000 đ/Kg

Cá rô đầu vuông

4 - 5 con/Kg

28.000 - 29.000đ/Kg

Ếch

3 – 5 con/Kg

55.000 - 60.000 đ/Kg

Lươn

 

130.000 -140.000đ/kg

Tôm càng xanh

15 – 25 con/kg

180.000 - 200.000 đ/Kg

Tôm chân trắng

100 con/kg

85.000 - 90.000 đ/Kg

Một số loại giống

Cỡ

Giá

Cá điêu hồng

Giống (cỡ 35 con/Kg)

43.000 - 45.000 đ/kg

Cá lóc

cỡ 1.200 con/Kg

-

Tôm càng xanh

Tôm postlarva

(cỡ 80.000 – 90.000 con/Kg)

-

Tôm toàn đực

(cỡ 100.000 con/Kg)

100 -120 đ/con

Cá tra

bột

1,6 - 2,0 đồng/con

giống (cỡ 50 - 60 con/Kg)

-

giống (cỡ 28 - 35 con/Kg)

40.000 - 42.000 đ/kg

giống (cỡ 85 - 100 con/Kg)

-

Ếch

cỡ 500 con/Kg

500 - 600 đ/con