Giá nguyên liệu thủy sản tại Đà Nẵng từ 17/3 – 23/3/2023

GIÁ MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN TẠI ĐÀ NẴNG, 17/3 – 23/3/2023

Mặt hàng

Cỡ

Giá (đồng/Kg)

Mặt hàng

Cỡ

Giá (đồng/Kg)

Cá ngừ vằn

 

55.000

Mực ống

17 - 24 cm/con

180.000

Cá ngừ mắt to

 

65.000

>25 cm/con

240.000

Cá hố

1 - 2 con/Kg

110.000

Mực lá

25 - 35 con/Kg

270.000

Cá thu

2,5 - 3 con/Kg

170.000

Mực nang

 

145.000

Cá đổng

4-6
con/kg

90.000

Bạch tuộc

 

120.000

Cá bò da

> 500 g/con

70.000

Tôm sú

15 con/Kg

450.000

Cá cờ

110.000

25 - 30 con/Kg

240.000

Cá nục

20 con/kg

30.000

40 con/Kg

200.000

Cá cam (NK)

70.000

Tôm chân trắng

Tôm sống

220.000

Cá chuồn

 

55.000

60 con/Kg

160.000

Cá chim

>1kg

110.000

80 con/Kg

130.000

<1kg

75.000

Cá mối

 

70.000

Cá lạt

>1kg/1 con

70.000

Cá bớp

 

220.000

<1kg/1 con

40.000

Cá cơm

 

20.000