Giá nguyên liệu thủy sản tại Đà Nẵng từ 11/11 – 18/11/2022

GIÁ MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN TẠI ĐÀ NẴNG, từ 11/11 – 18/11/2022

Mặt hàng

Cỡ

Giá (đồng/Kg)

Mặt hàng

Cỡ

Giá (đồng/Kg)

Cá ngừ vằn

 

65.000

Mực ống

17 - 24 cm/con

140.000

Cá ngừ mắt to

 

75.000

25 - 35 cm/con

220.000

Cá hố

1 - 2 con/Kg

120.000

Mực lá

25 - 35 con/Kg

260.000

Cá thu

2 - 3 con/Kg

160.000

Mực nang

 

155.000

Cá đổng

> 200 g/con

135.000

Bạch tuộc

 

120.000

Cá bò da

> 500 g/con

85.000

Tôm sú

15 con/Kg

480.000

Cá cờ

110.000

25 - 30 con/Kg

280.000

Cá nục suôn

20 con/kg

50.000

40 con/Kg

240.000

Cá cam (NK)

100.000

Tôm chân trắng

Tôm sống

200.000

Cá chuồn

 

75.000

60 con/Kg

170.000

Cá cơm

 

-

80 con/Kg

120.000

Cá lạt

>3kg/1 con

70.000

Cá mối

 

70.000

<3kg/1 con

45.000

Cá bớp

 

210.000

Cá chim

>1kg/1 con

130.000

Cá bạc má

 

-

<1kg/1 con

85.000

Cá trác

(3-4 con/kg)

-