Cơ quan An toàn thực phẩm New Zealand (NZFSA) triển khai các nội dung nêu tại Thỏa thuận giữa Cơ quan thẩm quyền hai nước về kiểm soát an toàn vệ sinh đối với nhuyễn thể hai mảnh vỏ Việt Nam xuất khẩu vào New Zealand từ ngày 01/02/201

Ngày 29/01/2011, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã có văn bản số 0169/QLCL-CL1 gửi các cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu thông báo về việc Cơ quan An toàn thực phẩm New Zealand (NZFSA) triển khai các nội dung nêu tại Thỏa thuận giữa Cơ quan thẩm quyền hai nước về kiểm soát an toàn vệ sinh đối với nhuyễn thể hai mảnh vỏ (NT2MV) Việt Nam xuất khẩu vào New Zealand (có hiệu lực từ ngày 01/02/2010), cụ thể:

NT2MV xuất khẩu vào New Zealand phải được thu hoạch tại các vùng được kiểm soát trong Chương trình kiểm soát an toàn vệ sinh trong thu hoạch NT2MV của Việt Nam; đồng thời phải được giám sát an toàn vệ sinh trong thu hoạch, vận chuyển; sản phẩm NT2MV phải qua xử lý nhiệt hoặc được làm sạch tại các cơ sở trong danh sách được EU công nhận.

- Mỗi lô hàng NT2MV xuất khẩu vào New Zealand phải được các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng kiểm tra, chứng nhận và cấp chứng thư theo mẫu quy định.

NZFSA thông báo kể từ ngày 28/02/2011 sẽ không chấp nhận các lô hàng NT2MV không kèm theo chứng thư do các Trung tâm vùng thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản cấp.

Chi tiết xin xem công văn số 0169/QLCL-CL1 tại đây

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục