Quy định EC số 178/2002 của Nghị viện Châu Âu ngày 28/01/2002

Qui định của Nghị Viện và Hội đồng Châu Âu thiết lập các nguyên tắc và yêu cầu chung của hệ thống pháp luật thực phẩm, thành lập Cơ quan thẩm quyền Châu Âu về An toàn Thực phẩm, và qui định những thủ tục liên quan đến an toàn thực phẩm

File đính kèm.

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục