Các luật cơ bản

  1. Luật vệ sinh thực phẩm Nhật Bản. Tải tại đây

  2. Quy định và tiêu chuẩn thực phẩm và phụ gia thực phẩm 2010. Tải tại đây

  3. Thủ tục nhập khẩu theo luật vệ sinh thực phẩm. Tải tại đây

  4. Quy định chung về đảm bảo ATTP của Nhật Bản. Tải tại đây

  5. Quy định và tiêu chuẩn thực phẩm và phụ gia thực phẩm cập nhật 30/11/2006. Tải tại đây

  6. Tiêu chuẩn thực phẩm và phụ gia thực phẩm. Tải tại đây

  7. Quy định sử dụng phụ gia thực phẩm 13/3/2012 (1). Tải tại đây

  8. Sổ tay hướng dẫn quy định nhập khẩu nông lâm sản và thủy sản vào Nhật Bản. Tải tại đây

Ngọc Thủy

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục