Hướng dẫn của EU về Quy tắc xuất xứ theo EVFTA

Ủy ban Châu Âu vừa công bố hướng dẫn cập nhật về Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam – EU (EVFTA), trong đó tập trung hướng dẫn về qui tắc xuất xứ.

Hiệp định EVFTA có hiệu lực từ ngày 1/8/2020. Cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022, GSP áp dụng cho Việt Nam song song với EVFTA, và do đó, doanh nghiệp có thể lựa chọn áp dụng ưu đãi nào có lợi nhất cho doanh nghiệp.

Tài liệu được đính kèm trong file dưới đây:

 Cập nhật hướng dẫn của EU về Hiệp định thương mại tự do với Việt Nam (Tiếng Anh)

Nguyễn Hà

Tin cùng chuyên mục