Một số vấn đề cơ bản về các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA)

Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, sau giai đoạn mở cửa theo chiều rộng bằng việc gia nhập và thực thi các cam kết WTO, Việt Nam đã bước sang giai đoạn hội nhập theo chiều sâu, với việc đàm phán, ký kết và thực thi các hiệp định thương mại tự do (FTA). Tính tới thời điểm 12/2020, Việt Nam đã ký kết tổng cộng 15 FTA, và 02 FTA đang trong quá trình đàm phán. Với số lượng này, Việt Nam nằm trong top các nền kinh tế có nhiều FTA nhất trong khu vực và trên thế giới.

Mặc dù vậy, tới nay việc tận dụng các lợi ích từ các FTA đối với nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn rất hạn chế. Một trong những lý do được nói tới là doanh nghiệp chưa được trang bị kiến thức cơ bản về các FTA, chưa nói tới việc hiểu nội dung và tận dụng các lợi ích từ các cam kết trong từng FTA cụ thể.

Bài viết tập hợp những vấn đề cơ bản về FTA để cung cấp cho doanh nghiệp và các đối tượng quan tâm những kiến thức cốt lõi nhất về một FTA, tạo nền tảng thích hợp để doanh nghiệp tìm hiểu sâu hơn lĩnh vực này, và tận dụng được các FTA để hội nhập thành công.

1. Hiệp định thương mại tự do (FTA) là gì?

2. FTA khác với WTO và các Hiệp định thương mại, đầu tư mà Việt Nam đã ký như thế nào?

3. FTA khác gì với Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)?

4. FTA thường có những nội dung gì?

5. Có những loại FTA nào?

6. Việt Nam đã tham gia bao nhiêu FTA?

7. Liệu việc Việt Nam dành cho các đối tác FTA ưu đãi đặc biệt có vi phạm nguyên tắc tối huệ quốc của WTO không?

8. Trường hợp Việt Nam có nhiều hơn một FTA với cùng một nước Đối tác thì thực hiện theo FTA nào?

9. Các FTA có thay thế các Hiệp định khác liên quan tới thương mại mà Việt Nam đã có không?

10. Quy trình để có một FTA?

Nguyễn Hà

Tin cùng chuyên mục