HỘI NHẬP CÁC FTAs THẾ HỆ MỚI CHO DOANH NGHIỆP THỦY SẢN

Download file: here
Cam kết của các nước đối tác với hàng thủy sản trong các FTA thế hệ mới. Cơ hội và thách thức.

 

Tin cùng chuyên mục