EC sửa đổi Phụ lục XIV của quy định REACH

 Ngày 17/4/2013, Ủy ban Châu Âu công bố Quy định số 348/2013 về sửa đổi phụ lục số XIV của Quy định số (EC)1907/2006 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu về Quy định Đăng ký, Đánh giá và Cấp phép sử dụng hóa chất (REACH).

Theo Quy định này, phụ lục XIV của quy định số 1907/2006 sẽ được bổ sung theo phụ lục mới, và sẽ có hiệu lực sau 3 ngày kể từ ngày đăng công báo.
Tin cùng chuyên mục