Biểu thuế GSP của EU giai đoạn 2014 – 2016

 Vụ Thị trường châu Âu thông tin về Biểu thuế GSP của EU giai đoạn 2014 – 2016 nhằm cung cấp thông tin cho các Sở Công Thương, Doanh nghiệp về Quy chế GSP mới của EU.

Download biểu thuế tại đây

Tin cùng chuyên mục