Tags:

Skretting

(vasep.com.vn) Skretting đã công bố mối quan hệ hợp tác mới với Zooca Calanus, một công ty khởi nghiệp đang phát triển các cách để biến loài giáp xác biển (Copepoda) dồi dào thành các sản phẩm có giá trị cao cho thức ăn thủy sản.