Tags:

Seafood Expo Asia

Hội chợ Seafood Expo Asia diễn ra 14-16/9/2022 tại Singapore. Việt Nam có hơn chục doanh nghiệp (DN) tham gia từ nhà chế biến tôm, cá tra…; nhà cung ứng thiết bị đến DN thương mại đơn thuần.